Egzystencja jako projekt


#CAMERA PERFORMANCE #SCULPTURE

Działanie miało na celu sprowadzenie horyzontu do jednego punktu. Ukazanie życia jako autorskiego, zamkniętego projektu, którego jesteśmy jedynym reżyserem. Poprzez zaproszenie osób w różnym wieku i odmiennej płci będziemy w stanie stworzyć kwintesencje człowieka na przestrzeni całego życia. Jego cała forma jest istotą bytu. Określenie, zdefiniowanie człowieka na podstawie jego egzystencji.

Konstruowanie człowieka na podstawie jego całej egzystencji Egzystencjalizm uznaje, iż „przeznaczenie człowieka zawarte jest w nim samym”. Człowiek jawi się więc jako pewien projekt, który ma szansę zostać zrealizowany.

Opis działania: Działanie performatywne (dokamerowe) miało na celu stworzenie człowieka, Everymana (z ang. każdy człowiek) bohater o uniwersalnych cechach.

Materiały: mazaki, ołówki, pastele, cienkopisy

Uczestnicy: Grupa wiekowa od 5 do 59 lat

Czas trwania: Około 2-3 godz.

1. Wprowadzenie do tematu poprzez ogólne nakreślenie charakteru spotkania

2. Wspólne rozmowy, zapoznanie z pozostałymi osobami, trwanie

3. Performance: uczestnicy wchodzą do uprzednio zaaranżowanej przestrzeni jako jeden wspólny byt. Następnie podchodzą do przygotowanej wcześniej formy przestrzennej skonstruowanej z prostych modułów. Przy użyciu różnych środków wyrazu, począwszy od formy literackiej po plastyczne środki wyrazu mają za zadanie ubrać formę w treść, tworząc człowieka. Określając jego wartość egzystencjonalną

4. Rozmowa o ich realizacji przy wspólnym posiłku.

Kamera 1

Kamera 2