Iluzoryczność zdarzeń

#DRAWING

#ANIMATION

Utwór stanowi połączenie różnego typu zapisków statycznych i ruchomych obrazów, nawiązując bezpośrednio do trzech fragmentów powieści „Bieguni” Olgi Tokarczuk / Wszędzie i nigdzie / Co mówiła zakutana biegunica / Jestem.

https://youtu.be/QB0ZCJZUYa8?si=_lHEpjOFGeKHxIfQ

Widzenie świata w ciągłym ruchu. Rodzaj wizualnej maszyny ruchu ciała ludzkiego w obszarze własnego i zbiorowego bytu.

Obraz czasu kolistego, ludów osiadłych oraz czasu linearnego (egzystencjalna człowieka w podróży).