IN PROCESS...

IN PROCESS...

Dotyk śmierci

#książka #rysunek

Dziennik pracy

#DRAWING #ANIMATION

Iluzoryczność zdarzeń

#ANIMATION

Sacrum Profanum

#PERFORMANCE #SCULPTURE

Egzystencja jako projekt

#PHOTOGRAPHY

Obecność Nieobecność

#SCULPTURE

1+1= martwy system